Chaloupka na Zelnicách

Rezervace

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.
ubytovací podmínky

Ubytovací a obchodní podmínky

Záloha činí 50% z kalkulované ceny. Ve výjimečných případech lze sjednat individuální výši zálohy.
Není-li záloha uhrazena do dohodnutého termínu, rezervace zaniká.
Zbylá částka z celkové ceny za ubytování bude uhrazena při příjezdu na pobyt.

logo chaloupky na Zelnicích